#KnowHow: ROAS versus POAS

În marketingul digital, măsurarea performanței campaniilor este esențială pentru optimizarea bugetului și eficientizarea rezultatelor.

ROAS (Return on Ad Spend) este cel mai semnificativ și mai cunoscut indicator folosit pentru aceste evaluări, însă un alt metric se conturează puternic și urmează să fie folosit alternativ: POAS (Profit on Ad Spend). Deși la fel de importanți, fiecare oferă informații și unghiuri diferite, ceea ce va ajuta pe viitor companiile să măsoare succesul campaniilor digitale din ambele perspective. 

ROAS (Return on Ad Spend): măsoară veniturile generate pentru fiecare cheltuială din publicitatea online, iar printre beneficiile folosirii acestui indicator se numără:

  • Simplitate și claritate: ROAS oferă o măsurătoare simplă și ușor de înțeles a eficienței cheltuielilor publicitare.
  • Focalizare pe venituri: Oferă o peerspectivă directă a impactului campaniilor asupra veniturilor generate.
  • Comparabilitate: ROAS poate fi utilizat pentru a compara performanța diferitelor campanii sau canale de marketing.
  • Implementare facilă: Majoritatea platformelor de publicitate și instrumentelor de analiză oferă rapoarte automate de ROAS, facilitând monitorizarea continuă.

Cu toate acestea, ROAS nu ia în considerare costurile asociate produsului sau serviciului vândut, ceea ce poate duce la o interpretare incompletă a profitabilității reale a campaniilor.

POAS (Profit an Ad Spend): va măsura profitul generat pentru cheltuială de publicitate online, iar avantajele acestui indicator includ:

  • Focus pe profit: POAS oferă o imagine clară a profitabilității reale, luând în considerare toate costurile asociate, nu doar cele publicitare.
  • Decizii mai informate: Analizând POAS, marketerii pot lua decizii mai bine fundamentate cu privire la alocarea bugetului, având o imagine completă asupra impactului financiar.
  • Eficiență optimizată: POAS permite optimizarea campaniilor nu doar pentru generarea de venituri, ci și pentru maximizarea profitului, asigurând sustenabilitatea pe termen lung.
  • Viziune completă: Integrarea costurilor totale (producție, logistică, etc.) în analiză oferă o perspectivă holistică asupra performanței campaniilor.

Totuși, calcularea POAS poate fi mai complexă, necesitând date detaliate și precise despre toate costurile implicate, ceea ce poate fi un dezavantaj pentru unele companii.

În concluzie, atât ROAS cât și POAS sunt metrici valoroase în marketingul digital, fiecare oferind beneficii: ROAS este ideal pentru o evaluare rapidă și directă a eficienței cheltuielilor publicitare în generarea de venituri, fiind ușor de calculat și de utilizat; în schimb, POAS va oferi o imagine mai completă și mai realistă a profitabilității, ajutând la luarea unor decizii mai bine documentate și cu șanse de creștere a profitabilității. În funcție de obiectivele specifice ale campaniei și de resurse, marketerii vor putea alege în curând una sau ambele metrici pentru a obține o evaluare cuprinzătoare a performanței campaniilor digitale.